Els Bombers Voluntaris, així com les ADF’s, els voluntaris de Protecció Civil i altres cossos de seguretat, envaeixen competències exclusives de Bombers a conseqüència de l’immobilisme polític, d’una llei obsoleta, i d’un pla d’emergències (INFOCAT) redactat als despatxos i no per experts amb solvència tècnica i sense interessos espuris dins del negoci de l’extinció.

La Llei de bombers 5/1994 i el model mixt, estan antiquats i obsolets. Fa anys que els Bombers i bomberes demanen una nova llei que blindi les seves competències i s’adapti a les noves necessitats.

L’actual model mixt està obsolet i discrimina i condemna a part de la població de Catalunya a no disposar d’uns serveis públics que cobreixin aquella part del territori menys poblada 24h els 365 dies de l’any.

Els BBVV no tenen cap vinculació laboral ni professional, però l’administració els fa ús d’ells com a mà d’obra precària i barata, fent-los treballar un mínim de 650/800 hores a l’any, amb unes condicions molt precàries i sense estar sotmesos a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (condició indispensable per a poder treballar amb garanties al sector de les emergències).

Actualment, l’emergència climàtica, els riscos antròpics, les noves tecnologies i la, cada cop més extensa, cartera de serveis exigeixen als bombers i bomberes estar en constant reciclatge i formació.

Aquesta tasca solament la poden portar a terme amb plenes garanties els bombers i les bomberes professionals com a funcionaris públics, agents de l’autoritat i amb dedicació exclusiva.

Des dels sindicats dels bombers i bomberes professionals de Catalunya, valoren i agraeixen la dedicació, altruisme i abnegació dels bombers i bomberes voluntàries i es solidaritzen amb tot allò que tingui relació amb les seves precàries i mal nomenades condicions laborals.

Així i tot, els bombers i bomberes no poden acceptar l’oculta intenció d’una part del col·lectiu d’entrar al sector públic per la porta del darrere. Tota intenció de regulació del voluntariat ha de passar per la normativa dels processos selectius de la funció pública, mitjançant oposicions que respectin els principis de mèrit, igualtat, publicitat i transparència.

Per part de la UGT de Catalunya, es vetllarà perquè la prestació d’un servei públic tan essencial estigui en mans dels millors servidors públics, lluny del sector privat i d’interessos personals i partidistes.