Les persones treballadores dels centres d’educació especial, els centres especials de treball, centres ocupacionals, els centres d’atenció a persones amb discapacitat, surten aquest dimarts a manifestar-se per a exigir condicions dignes que estiguin a l’alçada de la seva professionalitat.
La manifestació es durà a terme a les 11.30 h davant de DINCAT, al carrer Joan Güell, 90-92 (Barcelona). Els treballadors i treballadores del sector diuen prou a la inacció i desídia de les organitzacions patronals durant les negociacions dels diferents Convenis Col·lectius.
La professionalitat del sector no es correspon ni amb les condicions laborals, mancada de millores socials, ni amb les retribucions del conveni, especialment en els grups professionals amb salaris més baixos.
Des de la UGT i CCOO no es pot acceptar un model d’ocupació marcada per la precarietat laboral, i alerten que si la situació actual s’estanca, el conflicte pot traslladar-se als centres de treball. Tots dos sindicats han apostat per la via negociadora en tot moment, s’han presentat propostes encaminades a millorar les actuals condicions laborals perquè no permetran a perdre més drets.
Les i els professionals dels diferents convenis d’atenció a persones amb discapacitat estan disposats a seguir amb les mobilitzacions fins que la situació actual es reverteixi.
Aquesta manifestació té alguns objectius com els d’exigir un salari digne i regulació d’horaris de cap de setmana, reconeixement de funcions laborals, descongelació salarial de les taules salarials, millores socials i jornades laborals que permetin conciliar o l’accés a la jubilació parcial o anticipada, d’entre altres.