El SEM no aconsegueix atreure suficients professionals per poder desenvolupar la seva funció dins del sistema sanitari català amb garanties.

Gairebé cada dia es produeixen descobertes dels llocs de treball i les unitats assistencials han de sortir a prestar el seu servei amb la dotació de professionals incompleta. Aquest fet provoca que, en innumerables ocasions, el personal que presta l’assistència sanitària acabi assumint competències que podrien estar limitades pel marc regulador actual o que directament el o la pacient es traslladi a l’hospital amb una assistència bàsica, sense un tractament adequat per a la seva patologia. Aquesta situació també es produeix a les centrals de coordinació, on moltes de les trucades són ateses amb demora.

Un altre factor que requereix atenció per garantir l’eficàcia de l’assistència als i les pacients és la gestió de la diversitat d’edats entre el personal de SEM. Està previst que, en els propers anys, el 25% de la plantilla tingui més de 55 anys. Aquesta situació ens obliga a adaptar les estratègies de treball per a assegurar la seguretat tant dels pacients com del personal.

La deficient gestió interna de SEM, la manca de transparència i l’injust repartiment de guàrdies, ha provocat que el personal sanitari no vulgui treballar al servei d’emergències.

La manca d’eines informàtiques adequades fa que la planificació sigui deficient. S’estan produint endarreriments importants en els pagaments i errades greus a les nòmines, que UGT ja ha anat denunciant.

Des de la UGT Serveis Públics s’exigeix solucions urgents als problemes interns del SEM, i voluntat negociadora per part de la direcció del servei d’emergències mèdiques per millorar el servei i atendre tant a la ciutadania com a les persones que hi treballem.