El passat diumenge 12 de novembre, dos companys de la UGT CPPB han sigut agredits per un intern agressiu amb antecedents en comportaments similars en altres centres.

Cap al migdia, l’intern va fer sortir pels aires a la CUSI del mòdul i va colpejar, mossegar a l’altre company que estava en el departament. Els treballadors agredits van haver d’anar a la mútua per les lesions causades.

Com s’ha comentat, aquest intern, des del 2021 que va ingressar, ha passat per 6 centres diferents, estant 36 mesos en els departaments especials d’aquests centres. Aquesta dada és indicativa de la seva perillositat i inadaptació manifesta.

Un cop més, segons la UGT Presons, s’evidencia com les mesures que aplica l’Administració no eviten aquestes situacions i més quan l’agressió s’ha produït únicament a dos companys dins del mòdul. Des de fa temps, la UGT Presons CPPB reclama un augment en la plantilla, ja que consideren que amb més personal les situacions violentes es poden controlar de forma més eficient. Així doncs, el sindical reclama un increment de plantilla que garanteixi la seguretat dels treballadors i treballadores dels centres. Reclamen, també, que s’apliqui el reglament penitenciari en tota la seva extensió i amb la contundència que mereixen les agressions a companys.

Finalment, la UGT Presons CPPB, reclamen que l’Administració es presenti com a demandant davant dels jutjats per demanar la responsabilitat penal a l’agressor per a les lesions causades i que d’una vegada per totes, es considerin als treballadors i treballadores com a agents de l’autoritat perquè aquest tipus d’accions siguin mereixedores d’una pena proporcional al dany causat.

És important tenir present que quan un intern agredeix un treballador o treballadora no només agredeix a la persona, també agredeix a l’administració que aquesta persona representa i a les polítiques que aquesta administració aplica. Per aquest motiu es reclama ser considerats agents de l’autoritat.