Les proves físiques que s’han de superar en els processos de selecció, encara denoten desigualtat entre dones i homes.

Des de la UGT Serveis Públics es vol posar de manifest els inconvenients inacceptables que pateixen les dones que es presenten a processos selectius i que volen ser mares.

Les actuals bases dels processos de selecció dels cossos de seguretat i dels cossos de prevenció d’incendis donen un marge de 16 setmanes de postpart per poder dur a terme les proves físiques.

Des de la UGT Serveis Públics de Catalunya fa anys que expressen que no és un temps suficient perquè una dona es recuperi d’un embaràs o postpart i pugui tornar a fer esport i preparar unes proves físiques d’aquesta magnitud. Representa un atemptat contra la salut física i psicològica de les dones, contra el dret a ser mare i contra els propis interessos del o la menor. 

Establir un període tan curt de recuperació provoca una discriminació per raó de sexe, ja que l’exclouria de poder participar en una convocatòria a qualsevol persona que hagi decidit embarassar-se, per no estar recuperada i per no poder preparar les proves en les mateixes condicions que la resta.

Les bases també adopten com a mesura d’acció positiva que quan “alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada a l’àrea metropolitana de Barcelona per embaràs de risc, causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal Qualificador articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova o les proves en el recinte hospitalari on es trobi… sempre que l’ execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants convocades.”

Des de la UGT Serveis Públics s’ha traslladat a la Comissió Tècnica d’Igualtat la petició de canvi de les bases dels cossos de la seguretat i prevenció d’incendis amb mesures i  propostes concretes.

Així doncs, el sindicat seguirà treballant per a trobar les fórmules que permetin a les dones tenir les mateixes oportunitats que els homes, i garantir que una dona no hagi d’escollir entre la seva maternitat o la seva carrera professional.