La UGT Serveis Públics de Catalunya, davant de la signatura de l’Acord sectorial per a la construcció d’un sistema de serveis socials propi de Catalunya,

vol posar de manifest la rellevància del mateix i el gran pas en positiu que s’ha pres per a dignificar els Serveis Socials de Catalunya i la gran professionalitat de les seves treballadores i treballadors.

Aquest és un primer pas cap a un gran pacte de país pels Serveis Socials de Catalunya, de la mateixa manera que ho s’està duent a terme pel Pacte Nacional per la Sanitat.

Des de la UGT de Serveis Públics sempre s’ha manifestat que l’actual sistema de serveis socials havia fet fallida, la Covid-19 ho va posar de manifest d’una forma generalitzada i preocupant, i de la que ja ningú  se’n recorda.

Segons la UGT Serveis Públics queda molta feina per fer, mentrestant duran a terme un seguiment exhaustiu de l’acord signat ahir.

La qualitat de l’atenció a les persones més vulnerables de la nostra societat, comença tenint cura de la gent que vetlla i cuida a la gent que més ens estimem. Segons la UGT Serveis Públics s’ha de treballar per un veritable sistema públic de serveis socials a Catalunya, on el centre de les decisions siguin les persones. Els fulls de ruta són necessaris, però absolutament insuficients quan els objectius que s’han aconseguir, no són compartits per tots els agents implicats.

Millorar les condicions laborals i els salaris dels professionals dels serveis socials és una  necessitat inajornable, i si no s’assoleix traslladar aquest acord als convenis col·lectius només serà un altre paper mullat segons la federació. Les treballadores i els treballadors resten farts de bones intencions que només generen falses expectatives i frustració.

Els serveis de primera necessitat com l’energia, l’aigua, el gas  han pujat per a tothom, no només a les empreses que presten serveis. En les llars dels treballadors i treballadores, la cistella de la compra cada cop és més cara i els salaris són insuficients i les jornades de treball extenuants.

El país no es pot permetre, per més temps, que els professionals dels serveis socials  continuïn sent treballadors pobres i precaris.